No Hau Studio łączy kompetencje agencji reklamowej oraz studia brandingowego. Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw, których działalność oparta jest głównie na relacjach business-to-business (B2B).

Raport Roczny za rok 2016 dla Banku Pekao S.A.

pekao-okładka

Ten rok był czasem poważnych zmian organizacyjnych w Banku Pekao S.A. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy kontynuować współpracę i przygotować kolejny Raport Roczny – zarówno w formie drukowanej, jak interaktywnej – i wspólnie świętować powrót Żubra do logo Banku.

KLIENT:Bank Pekao S.A.
2017-08-01