Badania rynku gier dla Nicolas Games

W roku 2008 No Hau Studio przygotowało kompleksowy plan marketingowy dla spółki Nicolas Games. Plan wskazał kierunki rozwoju firmy i efektywne sposoby umacniania pozycji Nicolas Games na trudnym rynku gier komputerowych, opisując profil klienta, najlepsze sposoby dystrybucji gier, a także najefektywniejsze kanały promocji. Swoją pracę dla Nicolas Games rozpoczęliśmy od pierwszych, kompleksowych badań rynku gier komputerowych w Polsce.

Należy podkreślić, że mimo ogromnej wartości rynku gier, nikt przed rokiem 2008 nie pokusił się o jego szczegółową analizę W ramach badań przeanalizowaliśmy rynek gier komputerowych na świecie i tendencje jego rozwoju. Przeprowadziliśmy także kilkadziesiąt wywiadów indywidualnych i grupowych z wydawcami i sprzedawcami gier, a także z przedstawicielami grup docelowych. Całość prac nad badaniami i planem marketingowym No Hau Studio przeprowadziło we współpracy z agencją badań marketingowych Inquisio.

Tagi:

KLIENT: Nicolas Games