Best Annual Report 2009 – wyróżnienie dla publikacji Banku Pekao

 

Best Annual Report 2009 - wyróżnienie dla publikacji Banku Pekao

Z przyjemnością informujemy, że opracowywany graficznie przez naszą firmę Raport Roczny 2009 Banku Pekao S.A. został wyróżniony w kategorii „Najlepsza wartość użytkowa raportu” w konkursie „Best Annual Report 2009” organizowanym przez Instytut Rachunkowości I Podatków. Konkursowi patronuje Dziennik Gazeta Prawna. W kategorii „najlepsza wartość użytkowa” oceniany jest marketingowy raport lub wydrukowany raport ze strony internetowej, a także sposób prezentacji raportu na tej stronie.

Ideą konkursu „Best Annual Report” jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone wg MSSF/MSR z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. Są to głównie spółki giełdowe (polskie i zagraniczne) oraz inne spółki objęte obowiązkiem przygotowania sprawozdania finansowego wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od 1 stycznia 2005r., często spółki z kapitałem zagranicznym a także pozostałe firmy dobrowolnie sporządzające skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR, mające ambicje przygotowania rzetelnego raportu rocznego dla swoich interesariuszy.
Źródło: http://www.irip.pl/raport_roczny.html

Tagi: , ,

KLIENT: Bank Pekao
29-10-2010