Bioton

Bioton S.A.jest spółką biotechnologiczną o zasięgu globalnym. Oferuje rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne, preparaty z grupy antybiotyków cefalosporynowych, aminoglikozydowych oraz makrolidowych. Firma powstała w 1989 roku jako spółka z o.o. W roku 2004 została przekształcona w spółkę akcyjną, a od 16 marca 2005 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. BIOTON S.A. prowadzi w Polsce sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i usług poprzez własną hurtownię farmaceutyczną BIOTON TRADE Sp. z o.o., która została wyodrębniona ze Spółki w 1998 roku. Dzięki sprawnej organizacji sił sprzedażowych, BIOTON od lat zajmuje wiodącą pozycję w większości segmentów sektora farmaceutycznego, na których operuje. BIOTON S.A., realizując strategię ekspansji globalnej, rejestruje swoje produkty w wielu krajach świata. Sprzedaż poza granicami Polski odbywa się na podstawie umów współpracy i umów sprzedaży zawieranych z zagranicznymi i krajowymi partnerami. Ponadto spółki wchodzące w skład Grupy BIOTON angażują się w perspektywiczne projekty, których realizacja i komercjalizacja umożliwia ich wspólny rozwój. Źródło: http://www.bioton.pl/

KLIENT: Bioton