Fabryka Parafin Naftowax

Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o. to polska firma z branży parafinowej działająca głównie na rynku B2B. W 1999 roku została wyodrębniona ze struktur Grupy Kapitałowej Rafineria Trzebinia i od tamtego czasu działa na rynku polskim i rynkach zagranicznych pod własną marką. Naftowax jest cenionym dostawcą parafin – spółka ma w swojej ofercie parafinę hydrorafinowaną i jako jedyny w Polsce producent oferuje surowiec spełniający wymogi normy RAL GZ 041 dla produkcji świec. Ponadto oferuje mieszanki specjalne stosowane do produkcji zniczy oraz w przemyśle papierniczym, tekstylnym i chemicznym. Źródło: www.naftowax.pl

KLIENT: Fabryka Parafin Naftowax