Grupa Kapitałowa ZUE

Grupa Kapitałowa ZUE jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, z udziałami rynkowymi na poziomie ok. 30%, oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, z udziałami w rynku na poziomie ok. 10%.Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowa ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.Od października 2010 roku Spółka ZUE S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.W ramach współpracy z ZUE S.A. No Hau Studio stworzy system identyfikacji wizualnej dla wszystkich Spółek w Grupie, prezentację multimedialną poświęconą a także Raport Marketingowy za rok 2010.

KLIENT: Grupa Kapitałowa ZUE