Interaktywny Raport Roczny 2011 dla Banku Pekao S.A.

Interaktywny Raport Roczny 2011 dla Banku Pekao

Zakończyliśmy pracę nad innowacyjnym rozwiązaniem dla naszego Klienta – elektroniczną wersją Raportu Rocznego 2011.

Interaktywny Raport Roczny 2011 Banku Pekao S.A. jest przejrzyście i rzeczowo skonstruowaną platformą, bogatą w konkretne informacje i czytelne zestawienia. Na tle konkurencji wyróżnia się klarownością i bogactwem funkcjonalności oraz zastosowaniem udogodnień dla niewidomych i niedowidzących.

Przygotowane rozwiązanie obejmuje:
– przypisane słów kluczowych do danych tabelarycznych, które umożliwia ich bezpośrednie wyszukiwanie,
– funkcjonalność schowka, który umożliwia zachowywanie poszczególnych części raportu wraz z możliwością dodawania do niego notatek oraz późniejszego wygenerowania indywidualnego raportu w formacie PDF,
– możliwość pobierania danych w formacie CSV,
– możliwość kopiowania danych bezpośrednio z tabel (z formatu HTML),
– możliwość sortowania danych w tabelach,
– interaktywne wykresy pozwalające na śledzenie poszczególnych wartości,
– kontrastowe czcionki oraz możliwość powiększania czcionek dla użytkowników niedowidzących,
– system IVONA, czytający treść raportu dla użytkowników niewidzących,
– grupowanie poszczególnych części raportu w grupy intuicyjne dla użytkowników bez ingerowania w strukturę raportu,
– stworzenie dedykowanych wersji dla urządzeń mobilnych oraz dla tabletów zawierającej uproszczoną formę raportu z odnośnikami do pełnej wersji,
– ułatwienia w nawigacji po skomplikowanej strukturze raportu – drzewa nawigacyjne oraz tzw. breadcrumbs (ścieżki nawigacji),
– ułatwienia w nawigacji po skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które umożliwiają otwieranie not bezpośrednio w oknie sprawozdania,
– ułatwianie w nawigacji po skomplikowanych tabelach, które umożliwiają otwieranie tabel w nowych oknach bądź przewijanie ich,
– wyszukiwarka dzieląca wyniki na: dane z tabel, tytuły tabel oraz sekcje.

Projekt Interaktywnego Raportu Rocznego był przygotowany przy współpracy z firmą Inquisio.

www.raportroczny.pekao.com.pl

Tagi: ,

KLIENT: Bank Pekao
04-09-2012