Kwartalnik „Kontakt Plus” dla Banku Pekao

„Kontakt Plus” to elektroniczny kwartalnik skierowany do Klientów Korporacyjnych Banku. Pierwszy, przygotowany przez nas numer rozesłano wiosną, drugi – jesienią 2010 roku. Zakres naszych prac obejmuje projekt graficzny całości – od winiety z logo kwartalnika, po funkcjonalny układ całości oraz opracowanie graficzne i redakcyjne zawartości merytorycznej na podstawie materiałów i wytycznych dostarczonych przez Biuro Komunikacji i Wsparcia Marketingowego Banku Pekao SA.
Układ graficzny publikacji łączy obowiązkowe elementy związane z identyfikacją UniCredit – Grupy Kapitałowej do której przynależy Bank Pekao SA i indywidualne, charakterystyczne detale, opracowane specjalnie na potrzeby „Kontakt Plus”. Przy projektowaniu publikacji uwzględniane są ograniczenia związane z faktem, że jest to wydawnictwo elektroniczne dystrybuowane za pośrednictwem internetu (czytelność na ekranie, waga plku, itd).
Numer drugi kwartalnika powstał w dwóch wersjach – polskiej i angielskiej. Aktualnie trwają prace nad podręcznikiem zawierającym wytyczne do projektowania graficznego kwartalnika „Kontakt Plus”.

 

Tagi: ,

KLIENT: Bank Pekao