Marka Dobre Znicze dla F.P.Naftowax

Marka Dobre Znicze dla F.P.Naftowax

W 2007 roku No Hau Studio wspólnie z zespołem Fabryki Parafin Naftowax powołało do życia konsorcjum Dobre Znicze. Celem powołania konsorcjum było zapewnienie Fabryce stałego poziomu sprzedaży parafiny zniczowej, przy zachowaniu optymalnego poziomu ceny. Zarząd Naftowaxu rozumiejąc realia panujące na międzynarodowych rynkach, a zwłaszcza znając możliwości eksportowe producentów chińskich, chciał wzmocnić krajowych wytwórców zniczy – głównych odbiorców parafiny produkowanej przez Fabrykę. Intencją twórców konsorcjum było stworzenie silnej marki polskich zniczy, a także wypromowanie jej na rynku i zdobycie przewagi nad konkurencją zarówno krajową, jak i zagraniczną.

Opracowany przez No Hau Studio, wspólnie z zarządem Naftowaxu, model biznesowy konsorcjum zakładał, że producenci zniczy zrzeszeni w konsorcjum otrzymają od Fabryki Parafin Naftowax wsparcie marketingowe oraz fundusze na promocję marki w regionie, w którym funkcjonuje dany producent. Fabryka zobowiązała się również sfinansować i przy pomocy No Hau Studio przeprowadzić ogólnopolską kampanię promującą markę „Dobre Znicze”. W zamian za takie wsparcie producenci zadeklarują zakup określonej w skali roku ilości parafiny, po ustalonych wspólnie z zarządem cenach. Parafina ta posłuży do wyprodukowania zniczy, sprzedawanych pod nazwą „Dobre Znicze”.

Do naszych zadań, poza pracą nad modelem biznesowym konsorcjum, należało stworzenie marki handlowej Dobre Znicze, opracowanie logotypu wraz z systemem identyfikacji wizualnej, zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego, przygotowanie opakowań, a przede wszystkim opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej i związany z tym zakup mediów.

Tagi: , ,

KLIENT: Fabryka Parafin Naftowax