Materiały promocyjne dla F.P. Naftowax

W materiałach informacyjnych opracowanych dla Fabryki Parafin Naftowax, skoncentrowaliśmy się na wyeksponowaniu najważniejszych przewag konkurencyjnych naszego klienta. Charakter komunikacji określa hasło: „Wyznaczamy standardy”. Linia kreatywna materiałów informacyjnych jest spójna, łączy je stała kolorystyka, odpowiadająca barwom ówczesnego logo Fabryki Parafin Naftowax i powtarzający się motyw graficzny.

Kluczową kwestią było odpowiednie wyeksponowanie parametrów technologicznych surowca: służą temu czytelne tabele i opisy produktów. Broszury informacyjne zilustrowano dobrej jakości zdjęciami surowca (w różnej formie: granulatu, kostek czy tafli) oraz infrastruktury technologicznej. Oprócz fotografii tradycyjnej, do ilustracjii materiałów informacyjnych użyto grafiki trójwymiarowej. Motyw graficzny – cząsteczki parafiny – symbolizuje doskonałą jakość produktu. Cząsteczki przypominające łańcuchy parafiny konsekwentnie pojawiają się we wszystkich projektach: od ulotek i broszur, przez prezentację multimedialną, aż po tablice ekspozycyjne.

Różnorodne zastosowanie parafin zostało pokazane na bazie wizualizacji, w której pełny rendering przechodzi w „szkielet konstrukcyjny – wireframe” (co oddaje nowoczesność i zaawansowanie technologicznego Spółki). Oprócz tego, na potrzeby targów AECM w Hamburgu, przygotowaliśmy specjalne tablice ekspozycyjne, operujące grafiką anaglifową – ich zawartość można oglądać, zakładając specjalne okulary.

Tagi: , ,

KLIENT: Fabryka Parafin Naftowax