Multimedia dla najmłodszych dla Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik kieruje swoją ofertę do różnych grup docelowych – dla najmłodszej z nich, dzieci w wieku 3-6 lat przygotowano wystawę Bzzz! Jest to interaktywna, inspirująca przestrzeń do pierwszych kontaktów z nauką, gdzie dzieci będą eksperymentować w przyjemnej atmosferze placu zabaw, w warunkach idealnie dostosowanych do ich wieku. Tematem wystawy – a co za tym idzie, także tematem gier – są zjawiska przyrodnicze związane z żywiołami, formami i kolorami występującymi w naturze w naszym kraju. Serwis internetowy, poświęcony tej części ekspozycji ma być przedsmakiem atrakcji, czekających na dzieci w Centrum Nauki Kopernik. Naszą ofertę spośród innych wybrała nie tylko komisja konkursowa, ale także zaangażowane do oceny prac dzieci, co było dla No Hau Studio najlepszym wyrazem uznania.

Gry są w pełni dostosowane do wieku odbiorców: 3-6 lat, zarówno jeśli chodzi o interfejs, uwzględniający możliwości manualne i percepcyjne dzieci, jak i o trudność zadań. Wybór stopnia trudności do niektórych gier pozwala na zróżnicowanie poziomu w ramach tego przedziału wiekowego. Przedstawiane w grach zjawiska przyrodnicze i wygląd występujących w nich bohaterów, są uproszczone, ale nie abstrakcyjne – tak by uniknąć przekłamywania rzeczywistości. Gry mają walor poznawczy i edukacyjny, bez natrętnego przekazu dydaktycznego. Wszystkie projektowane gry wykonano w technologii Flash.

Przy realizacji projektu współpracował interdyscyplinarny zespół: projektanci, animatorzy, rysownicy, aktorzy oraz specjaliści – konsultanci. Serwis ma strukturę poziomą. Mały użytkownik może w prosty sposób nawigować stroną: posługując się kursorem przewija krajobraz , panoramę „4 pory roku”, i zatrzymywać się w wybranym przez siebie miejscu. Bohater przewodnik, Ptaszek Staszek służy dziecku pomocą w zabawie i zwiedzaniu strony. Strona główna jest pełna krótkich animacji, a jej bohaterowie przemawiają do nas zabawnymi głosami. Udźwiękowienie całości zrealizowali zawodowi aktorzy, sesję nagraniową reżyserował (oraz udzielał głosu) Łukasz Żurek, szef Teatru Młodego z Krakowa. Doskonałe interpretacje głosów animowanych postaci nadają stronie dodatkowej wartości.

Jakość merytoryczną gwarantowała współpraca ze specjalistami. Wszystkie materiały dotyczące projektu były weryfikowane pod kątem poprawności przez dr. Tomasza Gortata, adiunkta Zakładu Ekologii, przy Instytucie Zoologii, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Weryfikacji w obszarze psychologii rozwojowej, pod kątem dostosowania projektu do zainteresowań i możliwości dzieci między 3 a 6 rokiem życia dokona dr hab. Barbara Szmigielska – Siuta, psycholog rozwojowy, kierownik Pracowni Psycho­logii Edukacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ewaluacja z udziałem psychologa była realizowana w dwóch częściach. Po zamknięciu I etapu projektu oceniono scenariusze gier, koncepcje kreatywne grafiki i poszczególne funkcjonalności rozwiązania informatycznego. Oprócz konkretnych wskazówek, dotyczących poprawek w przedstawionym do oceny materiale sporządziliśmy także raport dotyczący kontaktu dziecka z komputerem w kontekście jego rozwoju psychicznego i emocjonalnego. Drugą część weryfikacji przeprowadzono w końcowym etapie pracy nad projektem – kiedy wszystkie jego elementy były na ukończeniu. Badanie, o charakterze testującym, przeprowadzono na odpowiedniej grupie wiekowej w przedszkolu integracyjnym. Wyniki tych testów posłużyły do wprowadzenia poprawek w finalnej wersji serwisu.

Strona zostanie uruchomiona wraz z otwarciem wystawy.

Tagi:

KLIENT: Centrum Nauki Kopernik