Nagroda dla stoiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Na największych krajowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, które odbyły się w dniach 19 – 22 października, stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zdobyło uznanie branżowego jury, złożonego z organizatorów targów i wystawców, które 10 wystawcom przyznało prestiżową nagrodę „Acanthus Aureus”. Warto zaznaczyć, że nagrodę taką – za stoisko najlepiej odpowiadające realizacji strategii promocji – Województwo Lubelskie zdobyło także w latach 2009 i 2010. To świadczy, że działania Województwa oraz system identyfikacji promocyjnej są spójne z przyjętą strategią promocji regionu. Autorem projektu nagrodzonego stoiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz całego Systemu Identyfikacji Promocyjnej Województwa Lubelskiego jest NO HAU Studio.

Tagi:

KLIENT: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego