P.R.I. „Pol-Aqua”

P.R.I. Pol-Aqua S.A. działa na rynku budowlanym od początku lat 90. Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, kubaturowego, drogowego i paliwowego. 30 lipca 2007 r. akcje P.R.I. Pol-Aqua S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych. Aktualnie Grupa Kapitałowa Pol-Aqua łączy 10 spółek o szerokich polach kompetencji. Głównym właścicielem jest DRAGADOS S.A., który posiada bezpośrednio 66% udziału w kapitale zakładowym Pol-Aqua, co stanowi 66% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA. Dragados S.A., spółka prawa hiszpańskiego, należy (w 99,9%) do jednej z największych na świecie grup budowlanych ACS (Actividades de Construccion y Servicios).

KLIENT: P.R.I. "Pol-Aqua"