Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny SA powstał w 1998 roku. Jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Ustawę Prawo bankowe. Bank jest częścią międzynarodowej Grupy UniCredit, a w Polsce wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pekao.Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży. Źródło: http://www.pekaobh.pl/u235/navi/31476

KLIENT: Pekao Bank Hipoteczny