Nasze usługi skutecznie pomagają firmom wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, budować stabilną pozycję rynkową i mocne, długofalowe relacje z klientami oraz partnerami w biznesie. W portfolio znajdą Państwo przykłady realizacji, zaprezentowane według podziału, który odzwierciedla aktualne kompetencje No Hau Studio.

Wybrane usługi z oferty:

Branding – audyt marki, strategia, kreacja:

 • kompleksowy audyt marki,
 • opracowanie strategii marki,
 • strategie kampanii reklamowych (promocyjnych, wizerunkowych),
 • szkolenia dla „strażników marki”

Identyfikacja – doradztwo, projektowanie, warsztaty szkoleniowe:

 • audyt komunikacji wizualnej,
 • projekt graficzny znaku,
 • przeprojektowanie istniejącego znaku (ewolucja),
 • opracowanie podstawowej identyfikacji (skrócony podręcznik SIW),
 • opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji (pełny podręcznik SIW),
 • projektowanie oznakowania, zaawansowanej infografiki,
 • szkolenia dla zespołów wdrażających nową identyfikację.

Materiały drukowane – koncepcja, projekt, opracowanie graficzne, produkcja:

 • publikacji ofertowych i prezentacyjnych (Profil i Oferta firmy, itp.),
 • publikacji obligatoryjnych dla spółek akcyjnych (Raport Roczny, itp),
 • materiałów promocyjnych i reklamowych (foldery, ulotki, itp.),
 • materiałów okolicznościowych (oprawa konferencji, targów, itp.),
 • wydawnictw firmowych (kalendarz, gazeta, album okolicznościowy, itp.)

Multimedia – koncepcja, kreacja, produkcja:

 • animacje 2D, 3D,
 • grafika do serwisów internetowych,
 • reklama on-line.

Teksty – dla każdej branży:

 • nazewnictwo (firma, marka – produkt, linia produktowa),
 • hasła i teksty kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • struktura merytoryczna i teksty folderów firmowych, katalogów, broszur, itp.