Bank Pekao S.A.

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

1
1
2
4

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018  dla Banku PEKAO S.A.

Zostaliśmy wybrani przez Bank Pekao do współpracy nad kolejną edycją „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” . W tym roku mogliśmy zaproponować całkiem nową szatę graficzną tej niezwykle bogatej publikacji. Celem zmian było unowocześnienie publikacji oraz nadanie jej magazynowego charakteru, co przy tak dużej objętości było wyzwaniem dla projektanta. Po wnikliwej analizie dostępnych materiałów źródłowych oraz samych Raportów z różnych lat postanowiliśmy zaproponować Klientowi następujące zmiany:

  • optymalizacja projektu pod kontem czytania informacyjnego
  • zmieniliśmy format publikacji z A4 na 230x276mm, który dał nam możliwość łamania na dwie i pół kolumny
  • zaprojektowaliśmy raster oraz siatkę rozmieszczenia materiału ilustracyjnego
  • zastosowaliśmy skład z zachowaniem registra, co spowodowało konieczność zamiany wierszy światła (rozdzielających akapity) na wcięcia akapitowe
  • przeprojektowaliśmy wymiary kolumny tekstowej i marginesów
  • zastosowaliśmy skład charakteryzujący się większą dynamiką
  • rozjaśniliśmy kolumnę tekstową
  • zharmonizowaliśmy tabele z tekstem
  • zgeneralizowaliśmy mapy graficznie

 

We have been selected by Bank Pekao to cooperate on the next edition of the “Report on the situation of micro, small and medium enterprises in the year 2018 “. We could offer a completely new graphic design of this highly informative publication. The purpose of the changes was to modernize and give it a magazine nature, which – with such a large volume –  was a challenge for the creative designerWSZ