Centrum Klima

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

03_Centrum_Klima_1
03_Centrum_Klima_2
03_Centrum_Klima_logo

Centrum Klima

No Hau Studio dokonało audytu komunikacji firmy, przeprowadziło redesign logotypu oraz stworzyło pełny podręcznik identyfikacji wizualnej. Na skutek dynamicznego rozwoju spółka Centrum Klima zdecydowała się wprowadzić na rynek europejski marki własne: Mistral i Vental, dla których opracowaliśmy branding. Pod względem wizualnym obie marki zachowują pełną spójność z systemem identyfikacji Centrum Klima.

Centrum Klima

No Hau Studio performer an audit of communication of the company, redesigned the logo and created Corporate Identity Manual. With their dynamic development Centrum Klima decided to introduce to european market their two brands: Mistral and Vental (we created branding for both of them). Both brands are visually consistent with Centrum Klima’s CI.