Centrum Unijnych Projektów Transportowych

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

cupt2
cupt3
cupt4

W drugiej połowie 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Naszym zadaniem było zaprojektowanie, złożenie i wydrukowanie czterech publikacji zajmujących się  prezentacją i analizą miejskich projektów transportowych realizowanych ze środków unijnych oraz ich wpływem na mobilność osób z niepełnosprawnością. Dużym wyzwaniem projektowym było takie zaprojektowanie layoutu publikacji, by kolorystycznie i wielkościowo materiał tekstowy i graficzny był dobrze czytelny dla osób niedowidzących.

 

In the second part of 2018, we started working with The Centre for EU Transport Projects. Our task was to design, assemble and print four publications dealing with the presentation and analysis of urban transport projects carried out by EU funds and their impact on the mobility of people with disabilities. A major design challenge was to design a publication layout so that the colour and size of the text and graphic material was clearly legible for visually impaired people.