Doradcy24

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

doradcy24_1
doradcy24_3
doradcy24_4

Doradcy24

Doradcy24 SA to niezależna, jedna z największych spółek doradztwa finansowego w Polsce.
No Hau STUDIO opracowało System Identyfikacji Wizualnej spójny z zakresem działalności firmy i wyróżniający ją na rynku.
Wdrażanie nowej identyfikacji wiązało się z uporządkowaniem zasad związanych z wyglądem placówek firmy. Efekt prac zawarliśmy w formie podręcznika zawierającego także sugestie związane z aranżacją aktualnych i przyszłych placówek.

Counselors24

Counselors24 S.A. is an independent, one of the biggest financial counselling companies in Poland. No Hau Studio was asked to design to create a distinguishing Corporate Identity.
Implementation of the new CI was linked with creation of the rules governing the look of the company’s institutions. Effects of our worke, along with the suggestions and examples, were all gathered in a form of a Manual.