EuroMed Mapping

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

euromed_1
euromed_2
euromed_3

EuroMed Mapping

EuroMed Mapping to europejskie konsorcjum zajmujące się aerofotogrametrią – czyli wykonywaniem i opracowaniem zdjęć lotniczych w celu sporządzenia map i planów. No Hau Studio opracowało dla firmy dynamiczne logo (sylwetka samolotu wpisana w krąg gwiazdek UE) oraz projekty materiałów wizerunkowych.

EuroMed Mapping

EuroMed Mapping is an european consortium for remote sensing and aerial surveys. No Hau Studio designed a dynamic logo for the company (an airplane in a circle of EU stars) and promotional materials.