Fundacja Autyzm UP

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

autyzmUp_1
autyzmUp_2
autyzmUp_3

Fundacja Autyzm UP

Koncepcja logo dla Fundacji „Autyzm Up” została oparta na motywie człowieka i domu, które symbolizują podstawowy cel Fundacji: wybudowanie i prowadzenie rodzinnego domu pomocy społecznej dla dorosłych osób z autyzmem. Subtelna kolorystyka nawiązuje do powszechnie stosowanych barw instytucji zajmujących się autyzmem – niebieski na świecie, zielony w Polsce.

Autism Up

„Autism Up” Foundation’s logo was based on two motifs: human and home. These two symbols  stand for the organisation’s goal: to create and run a family home of social help for autistic adults.
Subtle colour palette is associated with colours usually used by institutions linked to autism: green in Poland and blue worldwide.