Grupa ZUE

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

12_ZUE_1
12_ZUE_2
12_ZUE_logo

Grupa ZUE

Dla Grupy Kapitałowej ZUE stworzyliśmy  System Identyfikacji Wizualnej. System porządkuje wizerunek trzech firm wchodzących w skład Grupy: ZUE S.A., PRK w Krakowie SA,
BIUP Sp. z o.o. Zakres prac nad Systemem obejmował również stworzenie logo Grupy Kapitałowej ZUE.

ZUE Group

No Hau Studio created logo and Corporate Identity for Capital Group ZUE. CI was necessary to organize CI of three companies being parts of the Group: ZUE S.A., PRK Cracow S.A. and BIUP Sp. z o.o.