IRR Pekao SA

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

Book mockup
Book mockup
Book mockup

IRR Pekao SA

Interaktywny Raport Roczny dla Banku Pekao S.A. wymagał wytężonej uważności i drobiazgowości. Dzięki sprawnej pracy naszego zespołu, dane finansowe są dostępne na stronie internetowej Klienta, gdzie można je analizować, lub pobrać w plikach Excel.

Pekao S.A. Interactive Annual Report

Interactive Annual Report for Bank Pekao S.A. required precision and meticulousness – as always when it comes to dealing with financial statements. Thanks to our crew’s efficient work, all data is available  on Client’s website, where you can analyze it or download as Excel files.