Naftowax

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

06_Naftowax_1
06_Naftowax_2
06_Naftowax_logo

Naftowax

Władze spółki uznały potrzebę nowej identyfikacji w związku z kompleksową zmianą wizerunku – nowe logo musiało w pełni odzwierciedlać nową strategię komunikacji, którą wyrażało hasło: „Wyznaczamy standardy”. Podstawowymi wartościami, które miał eksponować znak były innowacyjność i profesjonalizm. Dodatkowo znak miał korespondować ze specyfiką branży. Efektem pracy No Hau Studio jest znak o nowoczesnej, dynamicznej formie – połączenie napisu i symbolu: motywu „chmury cząsteczek” (nawiązanie do struktury chemicznej parafiny). Logo wprowadza do systemu identyfikacji nową paletę kolorystyczną opartą na ciepłej żółci i szarościach.

Naftowax

Company’s authorities recognized the need of new corporate identity as the part of rebranding – new logo was required to express new strategy of communication with the motto: “We establish the standards”. Innovation and professionalism were the two values new logo had to express. Additionally it was supposed to correlate with the branch specifics.
The outcome of our job is a modern, dynamic sign combining lettering and a symbol – “cloud of particles” (as a visual representation of chemicalstructure of paraffin). We also introduced new colour palette – of yellow and grey.