Pekao Bank Hipoteczny

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

pekao_hip_1
pekao_hip_3

Pekao Bank Hipoteczny

No Hau Studio opracowało Raport Roczny dla Pekao Banku Hipotecznego. Szata graficzna została dostosowana do wymogów Grupy UniCredit, a współpraca z Klientem przebiegała nad wyraz sprawnie, dzięki naszemu doświadczeniu w prezentowaniu wyników finansowych.

Pekao Bank Hipoteczny

We created Annual Report for Pekao Bank Hipoteczny. Layout was adjusted according to UniCredit Group requirements.
Thanks to our experience in financial publications, work with the Client was as pleasant as it was efficient.