PRI Pol-Aqua

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

polaqua_2
polaqua_3

PRI Pol-Aqua

Aby zaprezentować swój potencjał i doświadczenie firma zleciła nam opracowanie zawartości merytorycznej i zaprojektowanie folderu wizerunkowego. Publikacja zawiera historię rozwoju spółki i rozdziały poświęcone obszarom jej działalności
Na potrzeby publikacji powstało ok. 40 ilustracji wektorowych przedstawiających sprzęt ciężki będący na wyposażeniu Spółki. Publikację zaprojektowano także w wersji skróconej – w postaci trzystronicowej broszury.

PRI Pol-Aqua

To display their experience and potential, Pol-Aqua asked us to design and publish a folder combining the history of the company with presentation of their fields of expertise.
We created approximately 40 vector illustrations of machines used by Pol-Aqua.
We also prepared a shorter (3 pages only) version of the folder.