Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”  - Raport Roczny

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

ppl_2
ppl_3

Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”

No Hau Studio odpowiadało za stworzenie projektu graficznego (w tym – infografiki nawiązujące do komunikacji lotniczej), skład i przygotowanie do druku oraz produkcję. Prestiżowym dodatkiem do publikacji była elegancka aluminiowa pamięć przenośna, zawierająca elektroniczną wersję Raportu.

„Polish Airports” State Enterprise Annual Report

No Hau Studio created Annual Report for “Polish Airports”. Our job consisted of graphic design (including infographics about air transportation), composition and print. We also created and supervised the production of an elegant aluminum memory stick with digital version of the publication.