Raport Roczny Banku Pekao S.A.

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

pekao_24
pekao_23
pekao_3

Raport Roczny Banku Pekao S.A.

Od kilku lat przygotowujemy Raport Roczny realizowany według międzynarodowych standardów Grupy UniCredit, do której należy Bank Pekao S.A. No Hau Studio odpowiada za projekt publikacji, skład i przygotowanie do druku, opracowanie wersji elektronicznej publikacji, a także produkcję całości.

Bank Pekao S.A. Annual Report

For several years now we have been working on Annual Report, prepared according to international standards of UniCredit Group. No Hau Studio is responsible for the project, composition and print preparation, as well as production and a digital version of the publication.