Raport Roczny dla Zakładów Chemicznych „Police”

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

police_2
police_3
police_4
police_5
police_6
police_7
police_8

Raport Roczny dla Zakładów Chemicznych „Police”

Specjalnie na potrzeby Raportu stworzyliśmy szereg grafik w technice 3D, a przy projektowaniu położyliśmy duży nacisk na elegancję i prestiż publikacji. Motywy graficzne i hasło przewodnie przygotowane na potrzeby publikacji były wykorzystywane do promocji Spółki w reklamach prasowych, elektronicznych, jak również w outdoorze. No Hau Studio opracowało zawartość merytoryczną Raportu, stworzyło hasło, projekty graficzne i nadzorowało druk.

Chemical Plants „Police” Annual Report

Especially for this Report we created a set of 3D renders, and we designed the publication with special attention to elegance and prestige. Key visuals and motto were used not only in the Report, but in press, online and outdoor adverts as well. No Hau Studio was responsible for text, motto, visual design and print.