Raport Roczny ZUE

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

ZUE_2
ZUE_3
ZUE_4
ZUE_5

Raport Roczny ZUE

Kilkakrotnie opracowywaliśmy Raport Roczny dla ZUE S.A., odpowiadając za projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku, a także produkcję publikacji. Całość została utrzymana w „czystej” nowoczesnej formie nawiązującej do specyfiki branży – infrastruktury miejskiej i kolejowej.

ZUE Annual Report

For several years No Hau Studio designed and published Annual Report for ZUE S.A. The Report was always created according to specifics of the urban and railway infrastructure trade – “clear”, modern and “technical”.