Szpital Uniwersytecki – magazyn „W pigułce”

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

SU_2
SU_3
SU_4

Szpital Uniwersytecki – magazyn „W pigułce”

Na zlecenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie opracowaliśmy projekt graficzny (wraz z manualem) skierowanego do Pracowników magazynu „W pigułce”.

Gazeta spełnia funkcję informacyjno-edukacyjną i stanowi kanał komunikacyjny pomiędzy władzami Szpitala i Zespołem. Buduje także poczucie wspólnoty Pracowników i jednoczy ich wokół misji SU.

Przygotowaliśmy także kilka pierwszych numerów – jako PDF i flipbook.

University Hospital In Cracow – ‘W pigułce” magazine

No Hau Studio was responsible for designing layout of University Hospital’s staff magazine “W Pigułce”. We also created first several issues of this paper.
The magazine’s purpose is to inform and educate and serve as communication channel between the Hospital’s authorities and staff. It should also strengthen the community and unify them in fulfilling the Hospital’s mission.