Tomasz Palec wybrał Kraków

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

palec_2
palec_3
palec_4

Tomasz Palec wybrał Kraków

Agencja No Hau Studio jest autorem strategii komunikacji i kreacji kampanii przygotowanej na zlecenie Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Humorystyczne podejście do tematu i charakterystyczna kreacja (stworzona przy współpracy z projektantami Mill Studio) stały się podstawą działań promocyjnych w internecie.

Kampania zdobyła w Katowicach tytuł „Kryształu PR-u”. Grand Prix przyznano w ramach X Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Pomysł zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych” . Branża doceniła oryginalne podejście do tematu, niebanalną kreację, aktywny oraz zabawny charakter.

Tom Finger chose Cracow

No Hau Studio worked on the Communications strategy and kreation of the campaign prepared for Department of City Promotion and Tourism Municipality of Cracow. Sense of humour  and graphic creation (designed in cooperation with Mill Studio’s designers) became the base for promotion in the net.

The campaign was awarded the “Crystal of PR” – Grand Prix of X conference “PR in Self-Government and Administration” in Katowice. Our campaign won in the social media category. We got recognized for originality, interesting creation and fun and active character.