Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

UM_1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Kompleksowy system identyfikacji wizualnej uwzględnia wszystkie potrzeby nowoczesnego urzędu. Stanowiący podstawę systemu identyfikacji znak to graficzna kompozycja herbu oraz napisu zaprojektowanego z zastosowaniem autorskiej czcionki Lubelskie stworzonej specjalnie przez No Hau Studio. Nasze innowacyjne rozwiązanie otwiera przed użytkownikiem pełnię możliwości, narzucając jedynie kilka ograniczeń niezbędnych dla zachowania spójności. Jest to pierwszy w Polsce system identyfikacji regionalnej, który daje użytkownikowi tak wielką wolność kreatywną.

Marshal’s Office in Lublin

Complete corporate identity should cover all the needs of a modern office. The sign we created consists of the city’s crest and the name written in font “Lubelskie” we created especially for this project.
Our innovative design opens the world of possibilities for the user, and only several limitations necessary to keep the consistency. It is the first CI in Poland giving so much creative freedom of use.