Zakłady Azotowe Kędzierzyn – materiały promocyjne

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

zak_1
zak_2
zak_4

Zakłady Azotowe Kędzierzyn – materiały promocyjne

Nasza propozycja wizualna miała charakter porządkująco – innowacyjny. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie przejrzystego podziału graficznego katalogu, który w czytelny sposób identyfikuje główny podział oferty Spółki. Każdej grupie przypisaliśmy odrębną formę – symbol korespondujący z pozostałymi trzema.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn – promotional materials

Our concept of visual presentation was both – innovative and orderly. For the catalogue we decided to introduce clear graphic division to identify every part of the company’s offer. Each of four groups of products was given a different form – a symbol corresponding with the other three.