ZUE – prezentacja multimedialna

email: biuro@nohau.pl | tel. +48 500 047 543

ZUE_2
ZUE_3
ZUE_4
ZUE_5

ZUE – prezentacja multimedialna

Opracowana przez No Hau Studio prezentacja ma charakter ogólny, pokazuje Grupę ZUE w najbardziej syntetycznym ujęciu. Składa się z montażu statycznych zdjęć i elementów animowanej infografiki. Przekaz w całości oparty jest na głosie lektora z offu. Tło dźwiękowe ma charakter neutralny, ale kluczowy dla utrzymania tempa.

ZUE – multimedia presentation

Developed by No Hau Studio presentation is a synthesis of the ZUE Group structiure and field of expertise. It consists of static pictures and animated infographics combined with lector’s voice. Neutral soundtrack is the key element of the presentation’s dynamics.