Prezentacja multimedialna KSI ZUS

Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS) zbudowany po roku 2000 przez Prokom Software SA (dziś będącego częścią Asseco S.A) obsługuje około 20 milionów ubezpieczonych. Upowszechnienie elektronicznej formy rozliczeń z ZUS stanowiło pionierskie wdrożenie infrastruktury klucza publicznego w naszym kraju i przetarło szlak dla innych rozwiązań tego typu. Żadna z polskich instytucji finansowych nie dokonuje tak złożonych rozliczeń, w takiej skali. W 2005 roku KSI ZUS był jednym z dziesięciu największych na świecie rozwiązań technologicznych, a jednocześnie, jedynym projektem o tak wysokim stopniu skomplikowania w Europie środkowo-wschodniej. O klasie projektu KSI ZUS świadczy fakt, że system otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „eEurope Awards for eGoverment – 2005”, organizowanym przez Europejski Instytut Administracji Publicznej, pracujący pod auspicjami Komisji Europejskiej. I właśnie z tej okazji powstała prezentacja multimedialna: Przez reformę emerytalną – do społeczeństwa informacyjnego.

Prezentacja ta była pierwszym, całościowo opracowanym materiałem, pokazującym działanie systemu od strony tła historycznego, przebiegu prac i znaczenia dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Skrypt tekstu, czytanego przez lektora powstał przy współpracy z Departamentem Komunikacji Prokom Software SA. Na podstawie tego skryptu przygotowaliśmy scenariusz filmowy oraz storyboard, który posłużył do nakręcenia sekwencji filmowych i połączenia ich z sekwencjami animowanymi. Zdjęcia były robione w kilku różnorodnych lokacjach i aranżacjach scenograficznych.
Równolegle z realizacją sekwencji filmowych powstawał system ikon ilustrujących podstawowe elementy Kompleksowego Systemu Informatycznego: od ubezpieczonego i płatnika, przez dane i informacje przechowywane w systemie, do skomplikowanej infrastruktury technologicznej. Określono gamę kolorystyczną – zawężoną paletę zieleni, błękitów i beżu. Zaprojektowany system ikon posłużył do stworzenia animowanej infografiki. Sekwencje animowane prezentacji dotyczą przebiegu reformy emerytalnej, powstawania i rozwoju systemu oraz jego aktualnego funkcjonowania. Działanie KSI ZUS jest skomplikowane – pomoc w postaci animacji czyni przekaz bardziej czytelnym dla odbiorcy. Infografika ilustruje tekst, czytany przez lektora. Poszczególne animacje, połączone w kilka części dotyczą konkretnych zagadnień (przykładowo: dynamika przyrostu klientów rozliczających się elektronicznie) i łączą się płynnie z sekwencjami filmowymi.

Prezentacja „Przez reformę systemu ubezpieczeń – do społeczeństwa informacyjnego” została opracowana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W spójnej z całością stylistyce zaprojektowano i wykonano oprawę graficzną płyty DVD, okładki oraz (w limitowanej wersji) ulotki znajdującej się w środku opakowania.

Tagi: , ,

KLIENT: Zakład Ubezpieczeń Społecznych