Prokom Investments

Prokom Investments S.A. – spółka inwestycyjna będąca strategicznym inwestorem w wielu przedsiębiorstwach działających w różnych branżach: biotechnologicznej, budowlanej, deweloperskiej.

KLIENT: Prokom Investments