Raport Roczny 2007 dla Z.CH. Police

W roku 2008 Zakłady Chemiczne „Police” wybrały naszą ofertę, powierzając nam realizację Raportu Rocznego 2007. Klient docenił nowoczesne podejście No Hau Studio do infografiki i prezentacji danych finansowych. Publikacja ma przyjemny dla oka format i szatę graficzną. Jest to pierwsze, drukowane tego typu wydawnictwo Spółki. Oprócz projektu i opracowania graficznego całości po naszej stronie leżało także opracowanie zawartości merytorycznej do części opisowej Raportu. Dzięki temu mogliśmy nadać publikacji charakter całościowej prezentacji obejmującej nie tylko sprawozdanie z działalności w roku 2007, ale także opis profilu firmy z elementami historii i nawiązaniem do bieżących działań na rzecz promocji sportu, edukacji oraz wspierania społeczności lokalnej.

Tagi: ,

KLIENT: Zakłady Chemiczne "Police"