Raport Roczny 2008 dla Banku Pekao

Raport Roczny 2008 to pierwsza publikacja powierzona nam przez Bank Pekao SA. W zakresie naszych obowiązków leżało opracowanie graficzne całości w oparciu o założenia identyfikacji UniCredit oraz przygotowanie całej publikacji do druku przy ścisłej współpracy z Departamentem Komunikacji Korporacyjnej i Departamentem Rachunkowości. Specyfika opracowywania zawartości merytorycznej tego typu publikacji zakłada działanie pod presją czasu w końcowym etapie prac (część finansowa). Aby zagwarantować Klientowi możliwość maksymalnej elastyczności we wprowadzaniu ostatnich zmian w treści publikacji wypracowaliśmy wspólnie procedury, zapewniające płynną i sprawną kooperację. Wykonana przez nasz zespół praca spełniła wszystkie wymagania Klienta związane z jakością i terminami.

Tagi: ,

KLIENT: Bank Pekao