Raport Roczny 2008 dla Pekao Bank Hipoteczny

Raport Roczny 2008 był pierwszym zleceniem powierzonym nam przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. W ramach zlecenia mieliśmy zaprojektować i opracować graficznie (oraz wyprodukować) powierzoną nam zawartość merytoryczną. Raport ma charakter utylitarny, z założenia brak w nim obecnego w tego typu publikacjach przekazu wizerunkowego. W projekcie skupiliśmy się więc na przejrzystości i czytelności prezentowanych faktów i danych finansowych. Jedynie okładka w prosty sposób nawiązuje do profilu działalności Banku.

Tagi: ,

KLIENT: Pekao Bank Hipoteczny