Raport Roczny 2009 Pekao Bank Hipoteczny

Raport Roczny 2009 był drugim zleceniem powierzonym nam przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. Podobnie jak w przypadku Raportu Rocznego 2008 naszym zadaniem było zaprojektowanie, opracowanie graficzne i druk publikacji. Także i w tym roku Raport miał charakter czysto utylitarny, okładka kontynuowała linię kreatywną zapoczątkowaną w roku 2009. Ze zlecenia wywiązaliśmy się w terminie, zachowując poziom usługi, jakiego oczekiwał Klient.

Tagi: ,

KLIENT: Pekao Bank Hipoteczny