Raport Roczny 2010 dla ZUE S.A.

W październiku 2010 roku ZUE S.A. zadebiutowało na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Udany debiut wiąże się z nowymi obowiązkami informacyjnymi Spółki. Realizację jednego z nich, przygotowanie pierwszego Raportu Marketingowego Spółki ZUE S.A. powierzono No Hau Studio. 50 stronicowa publikacja zawiera podstawowe informacje o Spółce, prognozy rynkowe dotyczące najbliższej przyszłości, a także sprawozdanie finansowe ZUE za rok 2010. No Hau Studio odpowiadało z przygotowanie projektu graficznego Raportu, skład oraz druk publikacji.

Tagi:

KLIENT: Grupa Kapitałowa ZUE