Raport Roczny 2011 dla Banku Pekao

Raport Roczny 2011 dla Banku Pekao

Czwarty rok z rzędu powierzono nam opracowanie Raportu Rocznego Banku Pekao S.A. We współpracy z Departamentami: Rachunkowości i Komunikacji Korporacyjnej, przygotowaliśmy Raport za rok 2011, ściśle stosując się do założeń SIW Grupy UniCredit.

Tagi:

KLIENT: Bank Pekao
21-06-2012