Raport Roczny 2011 dla ZUE S.A

Raport Roczny 2011 dla ZUE

Po raz drugi pracowaliśmy nad Raportem Rocznym dla ZUE S.A. Naszym zadaniem było opracowanie i redakcja tekstów, opracowanie graficzne, organizacja sesji fotograficznej, przygotowanie do druku oraz druk Raportu.
Dzięki ścisłej współpracy z Działem Relacji Inwestorskich przygotowaliśmy publikację na 66 stronach prezentującą sprawozdania finansowe, strukturę i władze Grupy, kalendarium istotnych wydarzeń w życiu Spółki w 2011 roku oraz plany rozwoju w nadchodzących latach. Efektem naszej pracy jest raport bogaty w informacje oraz atrakcyjny wizualnie i spójny z SIW Grupy Kapitałowej ZUE.

Tagi:

KLIENT: Grupa Kapitałowa ZUE
20-06-2012