Raport Roczny 2012 dla ZUE S.A

Raport Roczny 2012 dla ZUE

Grupa ZUE spełniła swój obowiązek wobec inwestorów publikując Raport Roczny za 2012 rok zgodnie ze swoim kalendarzem inwestorskim. Obecnie, my spełniamy swój agencyjny obowiązek i informujemy, iż zaprojektowaliśmy wersję papierową Raportu Rocznego Grupy ZUE za 2012 rok. Nakład niewielki, tym bardziej cenny.

Tagi:

KLIENT: Grupa Kapitałowa ZUE
19-09-2013