Raport Roczny za 2013 rok dla Banku Pekao S.A.

 

Raport Roczny 2013

 

Kolejny raz mieliśmy przyjemność pracować na zlecenie Banku Pekao S.A.
Efektem współpracy jest Raport Roczny za rok 2013 – opracowany i wydrukowany zgodnie z wymogami Systemu Identyfikacji WizualnejGrupy UniCredit. Prace przebiegały nad wyraz sprawnie i zgodnie z ustalonymi terminami, dzięki czemu publikacja trafiła do Odbiorców w wymaganym czasie.

 

 

Tagi: ,

KLIENT: Bank Pekao
07-07-2014