Referencje od Fundacji Panteon Narodowy na Skałce

Referencje od Fundacji Panteon Narodowy na SkałceZazwyczaj roczny okres współdziałania jest zbyt krótkim by formułować kompetentne oceny i opinie. Nie w tym jednak przypadku. Współpraca naszej Fundacji z agencją reklamową No Hau Studio Sp. z.o.o. w minionym okresie była i jest bowiem tak intensywna i różnorodna, że z przyjemnością, chcemy to podkreślić. Projekty graficzne, copywriting, obróbka materiałów filmowych (z TVP), nagrania nowych materiałów, przygotowanie materiałów na CD i DVD to tylko część zrealizowanych prac. Kreatywne zaangażowanie w tworzenie koncepcji i strategii działania Fundacji w sferze: programów edukacyjnych, muzealnych oraz przedsięwzięć kulturalnych, a także w procesie budowania wizerunku Fundacji określają pozostałe pola naszej współpracy. Szybkość działania, otwartość na każdy rodzaj zadania, ciągle, kreatywne patrzenie na przyszłe projekty Fundacji., a wreszcie, co ma ogromne znaczenie, realizacja większej części przedsięwzięć na zasadach wolontariatu są szczególnie godne podkreślenia. W tym historycznym projekcie rozbudowy Panteonu Narodowego i budowy Centrum Edukacyjno – Muzealnego realizowanym wespół z Polską Akademią Umiejętności i Klasztorem Ojców Paulinów na Skałce, firma No Hau ma znaczący udział. Tym większe to ma dla nas znaczenie, że projekt ten uznany został za mający charakter przedsięwzięcia narodowego przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego. Z przyjemnością rekomendujemy współdziałanie z zespołem No Hau Studio każdej firmie i instytucji. Kompetencje i wysoki poziom kultury współpracy jest bowiem najlepszą gwarancją sukcesu.

Prezes Fundacji
Marek Wasiak

Tagi: ,

KLIENT: Panteon Narodowy na Skałce
01-08-2006