Referencje z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Banku Pekao

Referencje z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Banku Pekao

Departament Komunikacji Korporacyjnej Banku Polska Kasa Opieki SA informuje, że firma NO HAU sp. z o.o. przygotowywała do druku i wydania Raport Roczny Banku za 2008 rok.Z zadania tego firma NO HAU wywiązała się wzorowo. Wyrażamy wielkie uznanie dla poziomu usług, rzetelności i profesjonalizmu firmy, które wykorzystała ona w pracy nad raportem. Współpraca pracowników NO HAU z Bankiem przebiegała efektywnie, merytorycznie i w przyjaznej atmosferze. Niniejszym DK0K Banku Pekao SA rekomenduje firma NO HAU jako profesjonalnego wykonawcę usług przygotowania do druku wysokospecjalizowanych wydawnictw.

 

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej

Anna Dobrzyńska

KLIENT: Bank Pekao
13-07-2009