Referencje z Departamentu Rachunkowości Banku Pekao

Referencje z Departamentu Rachunkowości Banku Pekao

Departament Rachunkowości Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że firma No Hau sp. z o.o. przygotowała do publikacji zgodnie z ustalonym projektem graficznym sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2009. Z zadania tego spółka wywiązała się wzorowo. Poziom świadczonej usługi i zaangażowanie świadczą o profesjonalizmie osób współpracujących przy wykonaniu powierzonego zadania. Współpraca pracowników No Hau z Bankiem przebiegła efektywnie i w przyjaznej atmosferze.

Dyrektor Zarządzający
Departamentu Rachunkowości
Piotr Miałkowski

Tagi: ,

KLIENT: Bank Pekao
13-05-2010