Rozbudowa systemu identyfikacji dla Spin

Rozbudowa systemu identyfikacji dla Spin

W roku 2006 na zlecenie Spin S.A. zrealizowaliśmy rozbudowę systemu identyfikacji firmy. Pracę rozpoczęliśmy od usystematyzowania dotychczasowych jego elementów. Następnie opracowaliśmy podstawowy podział materiałów drukowanych i elektronicznych, służących prezentacji firmy, jej oferty i działalności. Zaproponowany przez nas podział na trzy grupy zakładał, że forma publikacji ma być ściśle zależna od funkcji. Grupa pierwsza to materiały, które służą podstawowej prezentacji. W tej grupie znalazły się publikacje takie jak „Profil firmy” i „Oferta firmy”: broszury te cechuje spójny układ graficzny (z funkcjonalnym wykorzystaniem pola marginesu) i zastosowanie systemu ikon w prezentacji oferty (tabela). Elementy wizerunkowe pojawiają się na okładce i w układzie graficznym (charakterystyczne łuki).
Grupa druga to materiały służące promocji i informacji. Są to głównie publikacje, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i rozwiązań. Broszury produktowe łączy jedno: infografika funkcjonuje w nich na prawach równych tekstowi. Elementy graficzne pełnią w nich kluczową rolę, wyjaśniają funkcjonalności proponowanego rozwiązania, ilustrują jego potencjał. Grupa trzecia służy budowaniu wizerunku. W tej grupie znajduje się Raport Roczny i ogłoszenia prasowe. W projekcie pojawia się efektowna grafika trójwymiarowa (okładka, elementy graficzne), zaprojektowana w oparciu o system ikon funkcjonujący w dwóch pierwszych grupach w postaci grafiki wektorowej. Raport Roczny, pod względem struktury i treści oraz projektu graficznego, tworzy spójną całość z pozostałymi materiałami drukowanymi.

Tagi: , ,

KLIENT: Spin